plus minus gleich

Nastavení PC

Pro používání všech internetových služeb ponechte svůj počítač v defaultním nastavení Windows, tj. tak, aby získal IP adresy i adresy DNS serverů automaticky z našeho DHCP serveru.

Postup pro Windows XP

Z nabídky "Start" vyberte záložku "Nastavení" a v ní potom "Síťová připojení". Máte-li jinak rozvržené menu Start, můžete nalézt nabídku "Síťová připojení" jako Ikonu v Ovládacích panelech.


V přehledu Síťových připojení by se Vám měla zobrazit záložka "Lan nebo vysokorychlostní Internet", pod kterou naleznete "Připojení k místní síti" (Local Area Connection), které je využíváno pro připojení k síti Metron. Najeďte myší na ikonu Připojení k místní síti a stiskem pravého tlačítka otevřete menu dalších možností, ze kterých vyberte "Vlastnosti".


Po vybrání Vlastností připojení k místní síti se otevře další okno, ve kterém si kliknutím myši označte položku "Protokol sítě Internet TCP/IP" (Internet Protocol TCP/IP) a pokračujte kliknutím na tlačítko "Vlastnosti".


Opět se otevře nové okno, ve kterém kliknutím vyberte tyto možnosti: "Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky" a "Získat adresu DNS serveru automaticky".


Kliknutím na tlačítko "OK" nastavení potvrdíte. Ostatní okna můžete pozavírat. Pro načtení nového síťového nastavení je třeba restartovat síťové rozhraní počítače, nebo celý počítač. Nechcete-li restartovat počítač, můžete jen zakázat a znovu povolit Připojení k místní síti.


Toto nastavení používejte i v případě, že máte přidělenou veřejnou IP adresu. Nikdy nenastavujte žádnou z přidělených IP adres manuálně.

Pokud se Vám nedaří síťové připojení správně nastavit, nebo máte-li jej nastavené správně, ale přesto Vám Internet nefunguje, zkontrolujte následující:
- síťovou kartu Vašeho počítače - vizuálně (zda svítí), pokud nastavujete připojení po reinstalaci počítače, zkontrolujte, že máte nainstalován správný obladač pro síťovou kartu,
- síťový kabel v celé délce (zda jsou správně dockvaklé konektory a kabel není poškozen),
- nastavení brány Firewall (zda Vám neblokuje připojení, případně ji pro zkoušku připojení vypněte),
- zda máte Povoleno Připojení k místní síti,
- připojte počítač síťovým kabelem přímo k zásuvce Metron (odpojte switch, router či wifi zařízení = 90 % veškerých závad bývá zapříčiněno právě temito zařízeními),
- zkuste připojit jiný PC pro test připojení (notebook od kamaráda, apod.).

Nepodaří-li se Vám Internet zprovoznit ani po těchto opatřeních, neváhejte nás kontaktovat na naší bezplatné zákaznické lince 800 40 80 80, kde si s naším technikem domluvíte kontrolu Vaší přípojky.
 

Návody

Anketa

Za jakých podmínek byste přešel od stávajícího poskytovatele k Metronu?