Metron.cz
On-line formuláře
Návody

Nastavení PC

Pro používání všech internetových služeb ponechte svůj počítač v defaultním nastavení Windows, tj. tak, aby získal IP adresy i adresy DNS serverů automaticky z našeho DHCP serveru.

Postup pro Windows 10

Z nabídky "Start" vyberte záložku "Nastavení" a v ní potom "Síť a internet".

W10

Dále vyberete způsob připojení pomocí "Wi-Fi" nebo kabelem - "Ethernet" a po pravé straně ze souvisejících nastavení zvolit "Změnit možnosti adaptéru".

W10

V kartě síťových připojení dát pravým tl. myši Vlastnosti
W10

Zvolit "Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4)" a otevřít jeho "Vlastnosti"

W10

Kde je potřeba nastavit "Získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky" a "Získat adresu serveru DNS automaticky" a potvrdit OK.

W10

Pro načtení nového síťového nastavení je třeba restartovat síťové rozhraní počítače, nebo celý počítač.

Toto nastavení používejte i v případě, že máte přidělenou veřejnou IP adresu. Nikdy nenastavujte žádnou z přidělených IP adres manuálně.


Pokud se Vám nedaří síťové připojení správně nastavit, nebo máte-li jej nastavené správně, ale přesto Vám Internet nefunguje, zkontrolujte následující:
  • síťovou kartu Vašeho počítače - vizuálně (zda svítí), pokud nastavujete připojení po reinstalaci počítače, zkontrolujte, že máte nainstalován správný obladač pro síťovou kartu,
  • síťový kabel v celé délce (zda jsou správně dockvaklé konektory a kabel není poškozen),
  • nastavení brány Firewall (zda Vám neblokuje připojení, případně ji pro zkoušku připojení vypněte),
  • zda máte Povoleno Připojení k místní síti,
  • připojte počítač síťovým kabelem přímo k zásuvce Metron (odpojte switch, router či wi-fi zařízení = 90% veškerých závad bývá zapříčiněno právě těmito zařízeními),
  • zkuste připojit jiný PC pro test připojení (notebook od kamaráda, apod.).

Nepodaří-li se Vám Internet zprovoznit ani po těchto opatřeních, neváhejte nás kontaktovat na naší bezplatné zákaznické lince 800 40 80 80, kde si s naším technikem domluvíte kontrolu Vaší přípojky.
Copyright © 2010- by TRINITY CZECH REPUBLIC, s.r.o.