Metron.cz
On-line formuláře
Ke stažení
Návody

Nastavení PC

Pro používání všech internetových služeb ponechte svůj počítač v defaultním nastavení Windows, tj. tak, aby získal IP adresy i adresy DNS serverů automaticky z našeho DHCP serveru.

Postup pro Windows XP

Z nabídky "Start" vyberte záložku "Nastavení" a v ní potom "Síťová připojení". Máte-li jinak rozvržené menu Start, můžete nalézt nabídku "Síťová připojení" jako Ikonu v Ovládacích panelech.

001.jpg, 55kB

V přehledu Síťových připojení by se Vám měla zobrazit záložka "Lan nebo vysokorychlostní Internet", pod kterou naleznete "Připojení k místní síti" (Local Area Connection), které je využíváno pro připojení k síti Metron. Najeďte myší na ikonu Připojení k místní síti a stiskem pravého tlačítka otevřete menu dalších možností, ze kterých vyberte "Vlastnosti".

002.jpg, 71kB

Po vybrání Vlastností připojení k místní síti se otevře další okno, ve kterém si kliknutím myši označte položku "Protokol sítě Internet TCP/IP" (Internet Protocol TCP/IP) a pokračujte kliknutím na tlačítko "Vlastnosti".

003.jpg, 69kB

Opět se otevře nové okno, ve kterém kliknutím vyberte tyto možnosti: "Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky" a "Získat adresu DNS serveru automaticky".

004.jpg, 62kB

Kliknutím na tlačítko "OK" nastavení potvrdíte. Ostatní okna můžete pozavírat. Pro načtení nového síťového nastavení je třeba restartovat síťové rozhraní počítače, nebo celý počítač. Nechcete-li restartovat počítač, můžete jen zakázat a znovu povolit Připojení k místní síti.

005.jpg, 66kB

Toto nastavení používejte i v případě, že máte přidělenou veřejnou IP adresu. Nikdy nenastavujte žádnou z přidělených IP adres manuálně.


Pokud se Vám nedaří síťové připojení správně nastavit, nebo máte-li jej nastavené správně, ale přesto Vám Internet nefunguje, zkontrolujte následující:
  • síťovou kartu Vašeho počítače - vizuálně (zda svítí), pokud nastavujete připojení po reinstalaci počítače, zkontrolujte, že máte nainstalován správný obladač pro síťovou kartu,
  • síťový kabel v celé délce (zda jsou správně dockvaklé konektory a kabel není poškozen),
  • nastavení brány Firewall (zda Vám neblokuje připojení, případně ji pro zkoušku připojení vypněte),
  • zda máte Povoleno Připojení k místní síti,
  • připojte počítač síťovým kabelem přímo k zásuvce Metron (odpojte switch, router či wifi zařízení = 90 % veškerých závad bývá zapříčiněno právě temito zařízeními),
  • zkuste připojit jiný PC pro test připojení (notebook od kamaráda, apod.).

Nepodaří-li se Vám Internet zprovoznit ani po těchto opatřeních, neváhejte nás kontaktovat na naší bezplatné zákaznické lince 800 40 80 80, kde si s naším technikem domluvíte kontrolu Vaší přípojky.
Copyright © 2010- by TRINITY CZECH REPUBLIC, s.r.o.